Septotal 5l | Płyn do dezynfekcji powierzchni | 5l
Septotal 5l | Płyn do dezynfekcji powierzchni | 5l

Septotal 5l | Płyn do dezynfekcji powierzchni | 5l

KOD: B_PPE SEPTOTAL 5L
84,87 
Dodano do koszyka
-
+
SZT
72,57 
100-1000 SZT
60,27 
1000+ SZT
DOSTĘPNOŚĆ:
local_shipping WYSYŁKA: 24h
send SPRAWDŹ KOSZT DOSTAWY
sentiment_very_satisfied star_border star_border star_border star_border star_border

O PRODUKCIE

Płyn polskiego producenta do dezynfekcji powierzchni

SEPTOTAL to gotowy do użycia preparat bezalkoholowy do mycia i dezynfekcji wszystkich powierzchni. Rekomendowany również do powierzchni delikatnych i nieodpornych na działanie alkoholi. Zawiera profesjonalny środek dezynfekujący, który zwalcza wirusy, bakterie, drożdże, grzyby.

Septotal butelka

Skład

  • Benzyl-C12-14-alkyldimethylammonium chlorides
  • 2-aminoetanol
  • Węglan sodu

Sposób użycia

Nierozcieńczony preparat nanieść na suchą powierzchnię i pozostawić do wyschnięcia. W przypadku powierzchni mających kontakt z żywnością należy je po wyschnięciu preparatu spłukać czystą wodą. Należy dezynfekować szczególnie powierzchnie, których bezpośrednio dotykamy, takich jak klamki, wyłączniki światła, blaty kuchenne, myszki i klawiatury komputerowe oraz telefony. Pomieszczenia, w których dokonano dezynfekcji powierzchni nie wymagaj wentylacji.

Przechowywanie i transport

Produkt należy transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach producenta w temperaturze od 5ºC do 30ºC, w miejscach nienasłonecznionych. Okres trwałości preparatu wynosi 12 miesięcy od daty produkcji.

Bezalkoholowy skład

Ponieważ SEPTOTAL to płyn bezalkoholowy, w pomieszczeniu w którym dezynfekujemy powierzchnie nie unosi się uciążliwy i niebezpieczny dla zdrowia zapach alkoholu. Opary alkoholu tworzą z powietrzem mieszaninę wybuchową już przy zawartości 3,3%, więc pomieszczenia wymagają wentylacji, co w przypadku SEPTOTALU nie jest konieczne. Środki na bazie alkoholu działają biobójczo aż do momentu odparowania alkoholu, trwa to kilkanaście do kilkudziesięciu sekund, a po tym czasie powierzchnia znów narażona jest na skażenie biologiczne. SEPTOTAL działa dłużej, po odparowaniu wody tworzy na powierzchni cienką warstwę zawierającą substancję aktywną, która przedłuża działanie środka biobójczego.

SPECYFIKACJA

Skład: benzyl-C12-14-alkyldimethylammonium chlorides

Zawartość % (m/m) Maks.1
Klasyfikacja (Rozp. Nr 1272/2008) Acute Tox. 4, H302
Skin Corr. 1B, H314
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400 (współczynnik M=10)
Aquatic Chronic 1, H410 (współczynnik M=1)
Nazwa i numer rejestracji 01-2119970550-39-xxxx

Skład: 2-aminoetanol

Zawartość % (m/m) Maks. 1
Klasyfikacja (Rozp. Nr 1272/2008) Acute Tox. 4, H332;
Acute Tox. 4, H312;
Acute Tox. 4, H302;
Skin Corr. 1B, H314
Eye Dam. 1, H318;
STOT SE 3, H335
Nazwa i numer rejestracji 01-2119486455-28-xxxx
Nr WE 205-483-3
Nr CAS 141-43-5
Nr indeksowy 603-030-00-8
Inne sposoby identyfikacji Monoetanoloamina
2-hydroksyetyloamina

Skład: węglan sodu

Zawartość % (m/m) Maks. 1
Klasyfikacja (Rozp. Nr 1272/2008) Eye Irrit. 2, H319
Nazwa i numer rejestracji 01-2119485498-19- xxxx
Nr WE 207-838-8
Nr CAS 497-19-8
Nr indeksowy 11-005-00-2

WSPARCIE

Karta charakterystyki Pobierz

OPINIE O PRODUKCIE

Twoja opinia o produkcie będzie pierwsza.
DODAJ OPINIĘ O PRODUKCIE
Septotal 5l | Płyn do dezynfekcji powierzchni | 5l
oceń ten produkt w skali od 1 do 5
star_border star_border star_border star_border star_border
Wybierz inny kraj lub region, aby robić zakupy w odpowiadającym Ci języku
Nasza strona korzysta z plików cookies (tzw. "ciasteczek"). Więcej na temat tych plików, a także na temat przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, znajdziesz w naszej Polityce prywatności.
Ulubione