START / Kalkulatory / Kalkulator wifi 1

Kalkulator budżetu łącza

Nadajnik
moc nadajnika [dBm] tłumienność kabla [dB]/m] długość kabla [m] zysk anteny [dBi]
Parametry przesyłu
odległość [m] częstotliwość [MHz]
Odbiornik
czułość odbiornika [dBm] tłumienność kabla [dB]/m] długość kabla [m] zysk anteny [dBi]
 • Eirp nadajnika:
  [dBi]
 • Tłumienie ścieżki:
  [dB]
 • Margines zanikania:
  [dB]

Moc nadajnika

Moc nadajnika jest parametrem określającym, z jaką mocą elektroniczne układy scalone generują sygnał wyjściowy urządzenia. Wartość ta jest zależna od konkretnego modelu układu zastosowanego w urządzeniu radiowym. Moc nadajnika może być regulowana z poziomu oprogramowania sprzętu w zakresie przewidzianym przez obowiązujące w danym kraju regulacje prawne. Zakres mocy urządzenia można odczytać z kart katalogowych producenta.

Tłumienność kabla

Tłumienność jest zjawiskiem polegającym na osłabieniu sygnału przesyłanego przez kabel. Zależy ona od długości kabla, im dłuższy kabel, tym większe będzie tłumienie. W specyfikacji każdego kabla podawana jest jego tłumienność jednostkowa przypadająca na 100 metrów długości. Kable wyższej klasy cechują się przeważnie niższą tłumiennością, co oznacza, że sygnał będzie tłumiony w mniejszym stopniu w porównaniu z kablami niższej klasy o tej samej długości. Innym czynnikiem mającym wpływ na tłumienność jest częstotliwość, na jakiej pracują urządzenia. Przy częstotliwości 2.4 GHz kabel typu H-155 charakteryzuje się tłumiennością 0.5 dB/1m, podczas gdy tłumienność kabla H-1000 jest o ponad połowę mniejsza i wynosi 0.2 dB/1m.

Długość kabla

Brana jest pod uwagę całkowita długość kabla pomiędzy urządzeniem radiowym i anteną z uwzględnieniem wszystkich zapasów kabla. Długość kabla wyrażana jest najczęściej w metrach. Należy też uwzględnić tłumienie złącz użytych do terminacji kabla, w uproszczeniu można przyjąć 0.5 dB.

Zysk anteny

Zysk energetyczny to parametr charakterystyczny dla każdej anteny, istotny w obliczaniu długości linku radiowego. Teoretycznie, w sposób naukowy, zysk wyliczymy, dzieląc wartość gęstości mocy wypromieniowanej w danym kierunku przez wartość gęstości mocy wypromieniowanej przez antenę wzorcową. Zysk energetyczny anteny podawany jest zazwyczaj w odniesieniu do anteny izotropowej w jednostkach dBi.

Odległość

W tym polu wpisujemy odległość pomiędzy punktami, w których znajdują się nadajnik i odbiornik. Wartość podajemy w metrach.

Częstotliwość

Należy odpowiednio dobrać zarówno aktywny sprzęt nadawczo-odbiorczy, jak i anteny. Urządzenia muszą być kompatybilne i działać na jednej częstotliwości. To właśnie częstotliwość radiowa określa, jaki jest maksymalny teoretyczny zasięg linku i jaka jest maksymalna przepustowość. Jednostką częstotliwości jest herc (Hz). W tabelce poniżej zestawiono kanały radiowe i odpowiadające im częstotliwości.

Normy

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji określa maksymalną moc, z jaką dozwolone jest nadawanie w zakresie częstotliwości Wi-Fi:
 • w pasmie 2.4 GHz (2400.0 – 2483.5 MHz) moc nie może przekraczać 20 dBm
 • w pasmie 5 GHz (5150 – 5350 MHz) moc nie może przekraczać 23 dBm
 • w pasmie 60 GHz (57 - 66 GHz) moc nie może przekraczać 40 dBm.

Jak interpretować wyniki?

Rozważmy przykład, w którym mamy antenę o zysku 10 dBi działającej w paśmie 2,4 GHz. Punkt dostępowy ma moc 16 dBm i podłączony jest kablem o długosci 2m (tłumienie 0,4dB/metr) z dwoma złączkami o tłumieniu 0,5 dB.

EIRP liczymy ze wzoru:
EIRP = moc nadajnika (dBm) + zysk anteny (dBi) – tłumienie kabla (dB) – tłumienie złącz (dB)

EIRP= 16 dBm + 10 dBi - 2*0,4 dB - 2*0,5 dB = 24,2 dBm

Wyliczona moc przekracza moc dopuszczalną przez prawo o 4,2 dBm!

2,4 GHz
Kanał Częstotliwość [MHz]
1 2412
2 2417
3 2422
4 2427
5 2432
6 2437
7 2442
8 2447
9 2452
10 2457
11 2462
12 2467
13 2472
5 GHz
Kanał Częstotliwość [MHz]
32 5160
34 5170
36 5180
38 5190
40 5200
42 5210
44 5220
46 5230
48 5240
50 5250
52 5260
54 5270
56 5280
58 5290
60 5300
62 5310
64 5320
68 5340
96 5480
100 5500
102 5510
104 5520
106 5530
108 5540
110 5550
112 5560
114 5570
116 5580
118 5590
120 5600
122 5610
124 5620
126 5630
128 5640
132 5660
134 5670
136 5680
138 5690
140 5700
142 5710
144 5720
60 GHz
Kanał Częstotliwość [GHz]
1 58.32
2 60.48
3 62.64
4 64.80
5 66.96
6 69.12
Sesja wygaśnie za:
Sekund
Po wygaśnięciu sesji zostaniesz wylogowany
Wybierz inny kraj lub region, aby robić zakupy w odpowiadającym Ci języku
Nasza strona korzysta z plików cookies (tzw. "ciasteczek"). Więcej na temat tych plików, a także na temat przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, znajdziesz w naszej Polityce prywatności.
Ulubione
Jesteś na stronie dla kraju / regionu:
Polski (PL)
Wybierz inny kraj lub region aby robić zakupy w odpowiadającym Ci języku.