Polityka Prywatności | Batna24.com


Polityka prywatności Sklepu Batna24

https://www.batna24.com/

(„Sklep”)


Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep.
Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Batna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą pod adresem ul. Boznańskiej Olgi 3E, 42-202 Częstochowa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000754714, NIP: 5732901461, nr REGON: 380387214.

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail: shop@batna24.com


II. DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Twoje dane są przez nas przetwarzane w celach związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych. W poniższej tabeli znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych w zależności od podejmowanych przez Ciebie działań.


III. PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE W NASTĘPUJĄCYCH SYTUACJACH:


DZIAŁANIE
CEL PRZETWARZANIA
PODSTAWA PRZETWARZANIA
JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE
SKUTEK NIEPODANIA DANYCH
Kiedy złożysz zamówienie w Sklepie
Realizacja Twojego zamówienia
umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
14 dni, a w przypadku zawarcia umowy - przez okres obowiązywania umowy sprzedaży
nie będziesz miał możliwości złożenia zamówienia
ciążący na nas obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
do momentu, w którym przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny związany z rachunkowością
Ponadto, Twoje dane będą przetwarzane w związku z zapewnieniem możliwości dochodzenia roszczeń – więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatnim wierszu tabeli.
Kiedy założysz konto w Sklepie
realizacja umowy o prowadzenie konta w Sklepie
umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
do momentu, w którym usuniesz konto
nie będziesz miał możliwości założenia konta i korzystania z możliwości konta, takich jak przeglądanie historii zamówień czy sprawdzenie statusu zamówienia
Ponadto, Twoje dane będą przetwarzane w związku z zapewnieniem możliwości dochodzenia roszczeń – więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatnim wierszu tabeli.
Kiedy podejmiesz z nami kontakt (np. w celu zadania pytania)
obsługa Twoich zapytań lub zgłoszeń
umowa lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w przypadku, gdy Twoje zapytanie lub zgłoszenie dotyczy umowy, której jesteśmy lub możemy być stroną
do momentu zrealizowania zamówienia lub – jeśli umowa nie zostanie zawarta – [14 dni] *
nie będziemy mieli możliwości udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub zgłoszenie.
nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia z Tobą komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – jeżeli Twoje zapytanie lub zgłoszenie nie ma związku z umową
[7 dni] lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania *
Ponadto, Twoje dane będą przetwarzane w związku z zapewnieniem możliwości dochodzenia roszczeń – więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatnim wierszu tabeli.
Kiedy wejdziesz na naszą stronę z ustawieniami przeglądarki zezwalającymi na prowadzenie działań marketingowych
marketing bezpośredni, polegający m.in. na wyświetlaniu spersonalizowanych reklam
(więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Działania marketingowe” i „Ciasteczka” Polityki prywatności).
nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
do momentu wygaśnięcia ważności pliku cookie lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania *

Więcej o plikach cookies przeczytasz w sekcji „Pliki cookies” Polityki prywatności.
Nieuwzględnienie przez nas Twoich preferencji dotyczących korzystania ze Sklepu w pracach nad jego przystępnością i intuicyjnością
Kiedy wejdziesz na naszą stronę z ustawieniami przeglądarki zezwalającymi na prowadzenie działań analitycznych
analiza sposobu korzystania i poruszania się przez Ciebie po stronie internetowej Sklepu, celem dostosowania strony do potrzeb i zachowania Użytkowników
(więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Działania analityczne” i „Ciasteczka” Polityki prywatności)
nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
do momentu wygaśnięcia ważności pliku cookie lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania *

Więcej o plikach cookies przeczytasz w sekcji „Pliki cookies” Polityki prywatności.
Nieuwzględnienie Twoich preferencji dotyczących korzystania ze Sklepu w pracach nad jego przystępnością
i intuicyjnością
Kiedy wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas treści marketingowych (np. informacji o ofertach specjalnych) – innych niż newsletter
wysyłka informacji marketingowych, zwłaszcza ofert specjalnych
Twoja zgoda na nasze działania marketingowe (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
do momentu wycofania przez Ciebie zgody – pamiętaj, w każdej chwili możesz wycofać zgodę. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.
Brak możliwości otrzymywania naszych materiałów marketingowych, w tym informacji o naszych ofertach specjalnych.
Ponadto, Twoje dane będą przetwarzane w związku z zapewnieniem możliwości dochodzenia roszczeń – więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatnim wierszu tabeli.
Kiedy zapiszesz się na newsletter
wysyłanie newslettera
umowa o świadczenie usługi wysyłki newslettera lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
do momentu, w którym wypiszesz się z naszego newslettera
nie będziesz miał możliwości otrzymywania informacji dotyczących Sklepu i naszych usług
Ponadto, Twoje dane będą przetwarzane w związku z zapewnieniem możliwości dochodzenia roszczeń – więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatnim wierszu tabeli.
Kiedy podejmiesz działanie mogące powodować powstanie roszczeń związanych ze Sklepem lub naszymi usługami
ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń przez Strony, związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami
nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych we wskazanym powyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
do momentu, w którym upłynie okres przedawnienia roszczeń lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*
brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń


*w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

IV. PROFILOWANIE

W ramach Sklepu dokonujemy profilowania – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli ustawienia Twojej przeglądarki zezwalają na takie działania. Profilowanie to polega na automatycznej ocenie, jakimi produktami lub usługami możesz być zainteresowany, wykorzystując do tego informacje o wyświetlanych przez Ciebie treściach. Dzięki temu, reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb.

Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.


V. DZIAŁANIA ANALITYCZNE

W ramach Sklepu prowadzimy działania analityczne, mające na celu zwiększenie jego intuicyjności i przystępności – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli ustawienia Twojej przeglądarki zezwalają na takie działania. W ramach analizy będziemy brać pod uwagę sposób, w jaki poruszasz się po Sklepie – a więc np. to, ile czasu spędzasz na danej podstronie, czy w które miejsca w Sklepie klikasz. Dzięki temu możemy dostosować układ i wygląd Sklepu oraz zamieszczane w nim treści do potrzeb Użytkowników.


VI. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.


VII. TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:
 • dostępu do Twoich danych osobowych (art. 15 RODO),
 • ich sprostowania (art. 16 RODO),
 • usunięcia (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).
A także prawo:
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
  • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach), w tym profilowania (art. 21 ust. 1 RODO);
  • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

Skontaktuj się z nami pod adresem: shop@batna24.com jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez nas plików cookies (o których przeczytasz poniżej) możesz wyrazić zwłaszcza za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki i poprzez usunięcie zapisanych w pamięci Twojego urządzenia plików cookies.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


VIII. PLIKI COOKIES

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:
 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
 • umożliwiają Ci m.in. korzystanie ze wszystkich dostępnych dla Ciebie funkcji Sklepu;
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.
Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:
 • usunąć pliki cookies,
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.
W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celach:
 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji,
 • statystycznych,
 • marketingowych.
Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:
 • Firefox
 • Chrome
 • Safari
 • Internet Explorer / Microsoft Edge
Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

Pliki cookies nie będą przetwarzane przez nas dłużej niż 14 dni.

Z zapisanych ze Sklepu ciasteczek korzystają podmioty zapewniające nam usługi marketingowe i analityczne – więcej dowiesz się z tabeli poniżej.

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.


IX. USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działalności. Powierzamy im do przetwarzania Twoje dane – podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie.

Poniżej znajdziesz listę odbiorców Twoich danych:

DZIAŁANIE
ODBIORCY DANYCH
PRZEKAZANIE DANYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ
każde działanie w związku ze Sklepem
hostingodawca
nie ma miejsca
podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne/IT
nie ma miejsca
osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność
nie ma miejsca
kiedy wejdziesz na naszą stronę z ustawieniami przeglądarki zezwalającymi na prowadzenie działań marketingowych
podmiot zapewniający usługi marketingowe
tak – Stany Zjednoczone **
kiedy wejdziesz na naszą stronę z ustawieniami przeglądarki zezwalającymi na prowadzenie działań analitycznych
podmiot ułatwiający optymalizację strony
tak – Stany Zjednoczone **
podmiot zapewniający statystyki dla Sklepu
tak – Stany Zjednoczone **
kiedy złożysz zamówienie w Sklepie
dostawca płatności
nie ma miejsca
podmiot zapewniający dostawę towaru – chyba że wybrałeś opcję odbioru osobistego
nie ma miejsca
dostawcy oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności
nie ma miejsca
kiedy zapiszesz się na newsletter
podmiot zapewniający wysyłkę newslettera
nie ma miejsca
skorzystanie przez Ciebie z usług dostarczanych nam w związku ze Sklepem przez portale społecznościowe
portale społecznościowe
tak – Stany Zjednoczone **


A ponadto:

odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych.


X. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

** Twoje dane osobowe będą przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej – w przypadkach, które w powyższej tabeli zostały oznaczone dwiema gwiazdkami. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności.
Nasza strona korzysta z plików cookies (tzw. "ciasteczek"). Więcej na temat tych plików, a także na temat przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, znajdziesz w naszej Polityce prywatności.