Sztuczna inteligencja w kamerach bezpieczeństwa AI

Obecnie, postęp w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego osiągnął istotny etap poprzez scalenie sztucznej inteligencji (AI) z systemami monitoringu. Kamery bezpieczeństwa wyposażone w AI prezentują nowatorskie możliwości, zmieniając sposób, w jaki jednostki zabezpieczają swoje majątki. Mieliśmy okazję już prezentować wiele publikacji związanych z kamerami, chociażby: Extralink Mystic, czy też piąta generacja kamer Ubiquiti, Natomiast w niniejszym artykule zgłębimy nowe funkcje kamer bezpieczeństwa opartych na sztucznej inteligencji oraz ich wpływ na obecne standardy monitoringu.
ai cameras crossing Kliknij aby powiększyć!
ai cameras crossing
Sztuczna inteligencja (AI) istnieje od lat, ale dopiero niedawno kamery wyposażone w AI stały się powszechne. Dzięki oprogramowaniu do rozpoznawania obiektów, kamery mogą obecnie identyfikować twarze i przedmioty, na jakie natrafiają w otaczającym świecie.Ta technologia znajduje szerokie zastosowanie, między innymi wspomaga firmy w identyfikacji potencjalnych klientów oraz wykrywaniu szkodliwych obiektów w otoczeniu. Konsekwencje tego są znaczące, gdyż wykrywanie obiektów oparte na sztucznej inteligencji rewolucjonizuje tradycyjne możliwości kamer CCTV. Jednakże technologia, która kryje się za tym rozwiązaniem, jest prawdziwie innowacyjna.
Na sam początek warto wyjaśnić jedną rzecz: kamera oparta na sztucznej inteligencji nie jest nowatorskim narzędziem do fotografowania lub filmowania. Zamiast tego, kamera AI przypomina standardowe urządzenie do rejestrowania obrazów, z tym że jest połączona z modułem przetwarzania obrazu. Ten moduł wykorzystuje technologie, takie jak widzenie komputerowe, aby "uczyć się" na podstawie danych wizualnych.

Co jest takiego specjalnego w kamerach bezpieczeństwa AI?

W dzisiejszych czasach kamery bezpieczeństwa AI (kamery oparte na sztucznej inteligencji) wydają się znajdować w trendzie, w który każdy, dalekowzroczny producent chce zaangażować się tak szybko, jak to jest tylko możliwe. Wszystko to ze względu na innowacyjne funkcje jakie mogą zapewnić kamery bezpieczeństwa AI. A jakie to mianowicie funkcję? Wyjaśnienie poniżej.
Kliknij aby powiększyć!

Wykrywanie ludzi, pojazdów i zwierząt

Najważniejszą zaletą kamer bezpieczeństwa AI i najbardziej fantastyczną rzeczą jest to, że potrafią odróżnić elementy naturalne, pojazdy, zwierzęta i ludzi. W trybie natychmiastowym dostaniemy ostrzeżenie, w sytuacji, gdy włamie się prawdziwy intruz. Nie będziemy dostawać powiadomień w przypadku detekcji jakiegoś zwierzęcia, czy też zmiany oświetlenia - tak jak to robią tradycyjne kamery. Wprawdzie niektóre kamery wysokiej jakości znacznie ograniczyły liczbę fałszywych alarmów, dzięki zastosowaniu zaawansowanych czujników, ale w dalszym ciągu to nie jest zaawansowana sztuczna inteligencja.

Rozpoznawanie twarzy

Kolejną, niezwykle interesującą i praktyczna funkcją kamer bezpieczeństwa opartych na sztucznej inteligencji, która przyczyni się do zabezpieczenia Twojego domu, jest możliwość rozpoznawania twarzy. Dzięki tej funkcji kamera potrafi identyfikować nowe oraz znane twarze. Dzięki temu możesz skonfigurować powiadomienia tylko w przypadku wykrycia nieznanych twarzy.
Dodatkowo, kamery bezpieczeństwa oparte na sztucznej inteligencji mogą zapamiętywać charakterystyczne osoby, na przykład intruza w Twoim domu, i natychmiastowo identyfikować ich twarze, gdy pojawią się ponownie w przyszłości. Zanotowano, że kamery IP wyposażone w sztuczną inteligencję umożliwiają służbom bezpieczeństwa śledzenie uczniów na podstawie ich wyglądu. Dzięki takim kamerom monitorującym, które wykorzystują sztuczną inteligencję, strażnik może rejestrować nagrania wideo z dowolnego miejsca na terenie kampusu, gdzie zauważono ucznia.

Wykrywanie nietypowych zachowań

Niektóre kamery bezpieczeństwa wykorzystujące sztuczna inteligencję, potrafią zbierać dane i analizować określone sceny, aby określić, czy dane zachowanie jest odpowiednie w konkretnej sytuacji. Załóżmy, że kamera IP AI zarejestruje nietypowe zdarzenie. Wówczas, system natychmiast wyśle ostrzeżenie zgodnie z preferowaną przez użytkownika metodą powiadomień, oszczędzając dzięki temu mnóstwo czasu na przeglądaniu dużej ilości materiału filmowego.
Bardziej zaawansowane kamery bezpieczeństwa AI mogą nawet identyfikować określone ruchy, na przykład przenoszenie określonych obiektów z jednego miejsca do drugiego. Jest to przydatne w przypadku nadzoru biznesowego, takiego jak sklepy detaliczne, w celu wyłapania złodziei, którzy zwykle zabierają małe przedmioty do kieszeni.

Śledzenie obiektów

Po raz pierwszy kamery bezpieczeństwa oparte na sztucznej inteligencji umożliwiają śledzenie i analizowanie poruszających się obiektów. Na przykład, jeśli doszłoby do włamania do Twojego domu, system monitoringu AI automatycznie skupi się na celu, dokładnie przeanalizuje go i zarejestruje wyraźne zdjęcie lub nagranie wideo osoby, która jest widoczna, co zapewni, że nie przegapisz żadnego intruza na swojej posiadłości.

Monitorowanie tłumu

Za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji, kamery bezpieczeństwa AI potrafią analizować zachowanie osób w tłumie w zatłoczonych środowiskach, takich jak lotniska, czy stadiony. Konkretne zaawansowane modele mogą nawet dokładnie obliczyć liczbę osób w określonej lokalizacji. Oprócz innych innowacyjnych funkcji kamery monitorujące AI mogą usprawnić zarządzanie tłumem i zapobiegać przeludnieniu w przestrzeni publicznej lub potencjalnym konfliktom.
Kliknij aby powiększyć!

Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych (LPR)

Algorytmy sztucznej inteligencji umożliwiają kamerom bezpieczeństwa AI również rozpoznawanie tablic rejestracyjnych pojazdów. Kamery LPR (License Plate Recognition) rejestrują obrazy tablic rejestracyjnych pojazdów, a później przetwarzają je w celu identyfikacji znaków znajdujących się na tablicach. Wiele systemów LPR jest zintegrowanych z bazami danych, które zawierają informacje o znanych lub podejrzanych pojazdach. Dzięki sztucznej inteligencji możliwe jest porównywanie rozpoznanych numerów tablic rejestracyjnych z danymi przechowywanymi w tych bazach w celu identyfikacji lub śledzenia konkretnych pojazdów.

Jak działaja kamery bezpieczeństwa?

Jak kamery bezpieczeństwa oparte na sztucznej inteligencji stają się na tyle inteligentne, by rozpoznawać zagrożenia i alarmować nas w przypadku rzeczywistego niebezpieczeństwa? Kluczową rolę odgrywa wbudowany czujnik oraz sprzęt. Kamery AI potrafią tworzyć aktualne modele 3D obszarów monitorowania. Dlatego tylko ruchy w trzech wymiarach, takie jak ludzie i zwierzęta, mogą wywołać alert w monitorowanych przez nie obszarach.
Dzięki technologii głębokiego uczenia maszynowego kamery bezpieczeństwa oparte na sztucznej inteligencji są w stanie w miarę upływu czasu rozpoznawać dorosłych, dzieci, zwierzęta domowe oraz obce twarze, informując o zdarzeniu tylko w przypadku realnego zagrożenia lub konkretnej sytuacji. Kamery AI posiadają predefiniowane podejrzane zachowania, takie jak podnoszenie przedmiotów i umieszczanie ich w kieszeniach. Ogólnie rzecz biorąc, dopasowują one dane do ustalonych ruchów i inteligentnie aktywują alarm w przypadku wykrycia czegoś niepokojącego.
Kliknij aby powiększyć!
Kamery bezpieczeństwa oparte na sztucznej inteligencji znajdują zastosowanie w wielu sytuacjach, mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz ułatwienie życia codziennego. Oto niektóre z przypadków użycia:
 • Bezpieczeństwo w domu - właściciele mieszkań mogą zainstalować kamery bezpieczeństwa oparte na sztucznej inteligencji, aby zabezpieczyć swoje domy oraz swoich najbliższych przed ewentualnym zagrożeniem. Kamery AI w domowych systemach monitorowania mogą odstraszać potencjalnych intruzów i zmniejszać ryzyko przestępczości w obszarach objętych monitoringiem. W sytuacji wykrycia podejrzanych ruchów lub obecności nieznanych osób, kamery bezpieczeństwa oparte na sztucznej inteligencji mogą natychmiastowo uruchamiać alarmy oraz wysyłać powiadomienia użytkownikom w czasie rzeczywistym.
 • Bezpieczeństwo biznesu i handlu - kamery bezpieczeństwa oparte na sztucznej inteligencji mogą być także używane w kontekście biznesowym i handlowym. Doskonale sprawdzają się do analizy zachowań konsumentów oraz poprawy bezpieczeństwa. Na przykład kamery bezpieczeństwa z zastosowaniem technologii AI w sklepach detalicznych mogą monitorować zachowania klientów, rejestrować ruch pieszy, analizować wzorce zakupów oraz wspomagać właścicieli sklepów w optymalizacji układu przestrzennego sklepów i rozmieszczenia towarów.
 • Inteligentne miasta - kamery bezpieczeństwa oparte na sztucznej inteligencji mogą stanowić kluczowy składnik strategii związanych z rozwojem inteligentnych miast. W kontekście inteligentnych miast, kamery monitorujące wykorzystujące sztuczną inteligencję mogą znacząco poprawić bezpieczeństwo oraz efektywność funkcjonowania przestrzeni miejskich. Na przykład, kamery bezpieczeństwa oparte na AI mogą przyczynić się do lepszego zarządzania ruchem drogowym, ponieważ są w stanie monitorować warunki na drogach, optymalizować czas działania sygnalizacji świetlnej oraz wykrywać wypadki czy zatory, co prowadzi do redukcji korków, poprawy płynności ruchu oraz zmniejszenia emisji spalin. Ponadto, kamery AI mogą również monitorować stan infrastruktury miejskiej, takiej jak mosty, drogi czy budynki, identyfikując potrzeby konserwacyjne lub potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego.
 • Monitoring środowiska - kamery bezpieczeństwa oparte na sztucznej inteligencji są także korzystne dla ekologii. Kamery AI wyposażone w czujniki są w stanie śledzić jakość powietrza oraz zbierać dane dotyczące poziomu zanieczyszczenia. Te informacje mogą być wykorzystane do implementacji działań kontrolnych mających na celu ograniczenie zanieczyszczenia oraz do informowania mieszkańców o stanie powietrza. Ponadto, kamery te mogą być używane do monitorowania procesu segregacji odpadów oraz optymalizacji tras, jakimi poruszają się śmieciarki. Taka funkcjonalność przyczynia się do efektywniejszej gospodarki odpadami oraz ogranicza negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Korzyści z używania kamer bezpieczeństwa AI

Zastosowanie kamer bezpieczeństwa opartych na sztucznej inteligencji w różnych dziedzinach przynosi szereg korzyści. Jedną z kluczowych zalet jest zdolność algorytmów sztucznej inteligencji do rozróżniania rzeczywistych zagrożeń bezpieczeństwa od fałszywych alarmów, co zmniejsza obciążenie personelu odpowiedzialnego za monitorowanie. Ponadto, kamery bezpieczeństwa AI są w stanie wykrywać zagrożenia w czasie rzeczywistym i uruchamiać systemy alarmowe, co sprzyja skuteczniejszej prewencji oraz reakcji na incydenty. Niezwykle istotne jest także to, że kamery bezpieczeństwa oparte na sztucznej inteligencji mają zdolność przetwarzania oraz analizowania dużych ilości danych wideo. Dzięki temu organy odpowiedzialne mogą wyciągać cenne wnioski i identyfikować wzorce, co wspomaga podejmowanie decyzji oraz optymalizuje procesy operacyjne.

Najlepsza kamera bezpieczeństwa z inteligentnymi funkcjami

Na rynku dostępnych jest już wiele kamer bezpieczeństwa z innowacyjnymi funkcjami. Jeśli planujesz wdrożenie inteligentnego nadzoru, oto kilka produktów, które możesz rozważyć.

 • Rozdzielczość wideo 4K (8MP)
 • 3-krotny zoom optyczny
 • Zaawansowana sztuczna inteligencja: wykrywa ludzi, czyta tablice rejestracyjne i nie tylko
 • Widzenie w nocy w podczerwieni o zasięgu 25 m
 • Dwukierunkowy dźwięk
 • Zasilanie PoE
 • Odporna na warunki atmosferyczne
Ubiquiti UVC-AI-PRO Kliknij aby powiększyć!


 • Rozdzielczość wideo 2K (4MP)
 • Zaawansowana sztuczna inteligencja: Większa precyzja i zasięg wykrywania
 • Widzenie w nocy w podczerwieni o zasięgu 9 m
 • Nagrywanie dźwięku za pomocą zintegrowanego mikrofonu
 • Zasilanie PoE
 • Odporna na warunki atmosferyczne (IP65)
Ubiquiti UVC-AI-BULLET Kliknij aby powiększyć!


 • Rozdzielczość wideo 2K (4MP)
 • Ultraszeroki widok 360°
 • Widzenie w nocy w podczerwieni o zasięgu 9 m
 • Zaawansowana sztuczna inteligencja: wykrywa ludzi, pojazdy itd.
 • Zintegrowany dwukierunkowy dźwięk
 • Zasilanie PoE
 • Odporna na warunki atmosferyczne (IPX4)
 • Odporna na wandalizm (IK08)
Ubiquiti UVC-AI-360 Kliknij aby powiększyć!


 • Kamera 4K PoE z obiektywem 17 lub 45 mm
 • Rozdzielczość wideo 4K (8MP)
 • Czujnik obrazu o wysokiej czułości
 • W zestawie szerokokątny obiektyw stałoogniskowy M4/3 f/1.2
 • Zaawansowana sztuczna inteligencja: wykrywa ludzi, pojazdy, czyta tablice rejestracyjne itd.
 • Zintegrowany dwukierunkowy dźwięk
 • Zasilanie PoE+
 • Odporna na warunki atmosferyczne (IPX5)
Ubiquiti UVC-AI-DSLR LD Kliknij aby powiększyć!

Często zadawane pytania

Co to jest kamera bezpieczeństwa AI?
Kamery bezpieczeństwa oparte na sztucznej inteligencji (AI) oraz technologiach uczenia maszynowego wykorzystują zaawansowane algorytmy celem poszerzenia ich funkcjonalności i potencjału w obszarze nadzoru. Te kamery są wyposażone w inteligentne funkcje, takie jak identyfikacja osób, rozpoznawanie twarzy, śledzenie obiektów, monitorowanie tłumu i wiele innych.

Czy kamery bezpieczeństwa AI są warte swojej ceny? Ocena wartości kamer bezpieczeństwa AI jest uzależniona od indywidualnych potrzeb, dostępnego budżetu oraz oczekiwanego poziomu bezpieczeństwa. Jeśli poszukujesz zaawansowanych funkcji, takich jak identyfikacja obiektów czy rozpoznawanie twarzy, kamery bezpieczeństwa oparte na sztucznej inteligencji mogą okazać się warte swojej ceny.

Czy kamery bezpieczeństwa AI mogą być używane w przestrzeniach zewnętrznych? Tak, kamery bezpieczeństwa oparte na sztucznej inteligencji mogą być instalowane na zewnątrz i są odporne na różnorodne warunki atmosferyczne. Przed dokonaniem zakupu zaleca się sprawdzenie klasy ochrony IP kamery. W przypadku stosowania na zewnątrz, warto szukać kamery o stopniu ochrony IP66 lub wyższym.

Wnioski

Kamery bezpieczeństwa oparte na sztucznej inteligencji niosą za sobą liczne zalety, ale także mogą rodzić pewne obawy związane z prywatnością oraz bezpieczeństwem danych. Istniejące już tradycyjne kamery monitorujące w domu spełniają obecnie wiele potrzeb związanych z bezpieczeństwem mieszkania, takie jak umożliwienie dostępu do obrazu w czasie rzeczywistym z dowolnego miejsca, nagrywanie filmów po wykryciu ruchu, wysyłanie powiadomień push na telefon w razie jakiegokolwiek incydentu oraz korzystanie z innych funkcji inteligentnych.
Rozwój sztucznej inteligencji (AI) w dziedzinie cyberbezpieczeństwa otwiera nowe możliwości poprawy skuteczności oraz efektywności środków bezpieczeństwa. Sztuczna inteligencja oferuje szereg potencjalnych korzyści, które mają potencjał zmienić dotychczasowe podejście do bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Poprzez automatyzację zadań, zwiększenie precyzji oraz obniżenie kosztów, sztuczna inteligencja może istotnie wzmocnić nasze środki obronne w obliczu ciągłych zmian w cyberzagrożeniach.
Zastosowanie sztucznej inteligencji w obszarze cyberbezpieczeństwa umożliwia organizacjom wykrywanie oraz reagowanie na zagrożenia w czasie rzeczywistym. Dzięki wykorzystaniu algorytmów uczenia maszynowego, które są w stanie analizować ogromne ilości danych i identyfikować subtelne wzorce, trudne do zauważenia dla człowieka. Możliwość wykrywania i reagowania na zagrożenia w czasie rzeczywistym ma kluczowe znaczenie w dzisiejszym dynamicznym środowisku cyberbezpieczeństwa, gdzie zagrożenia pojawiają się i ewoluują w szybkim tempie.
A czy Ty Drogi Czytelniku użyłbyś sztucznej inteligencji w domowych kamerach bezpieczeństwa? Podziel się z nami swoimi przemyśleniami w naszych social mediach oraz forum internetowym!

Autor:
Leszek Błaszczyk
Sesja wygaśnie za:
Sekund
Po wygaśnięciu sesji zostaniesz wylogowany
Wybierz inny kraj lub region, aby robić zakupy w odpowiadającym Ci języku
Nasza strona korzysta z plików cookies (tzw. "ciasteczek"). Więcej na temat tych plików, a także na temat przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, znajdziesz w naszej Polityce prywatności.
Ulubione
Jesteś na stronie dla kraju / regionu:
Polski (PL)
Wybierz inny kraj lub region aby robić zakupy w odpowiadającym Ci języku.